SITE MAP | CONTACT US  
Official Website of the NYC Department of Education - Home Page Official Website of the NYC Department of Education - Home Page Official Website of the NYC Department of Education - Home Page   Translation and Interpretation Unit
Joel I. Klein, Chancellor
   
DOE Home Page > Directory of Offices and Divisions > Translation & Interpretation Unit
Seksyon Tradiksyon ak Entèpretasyon
Achiv
Tanpri, sonje byen tout dokiman Seksyon an tradwi yo pa nan achiv sa a-- nou mete ladan l sèlman sa Biwo santral, Biwo Distri oswa Biwo rejyonal la yo ki rezive e ki nan opinyon n enpòtan pou paran. Si dokiman w ap chèche a pa disponib, tanpri kontakte biwo responsab pou bay enfòmasyon ki trete nan dokiman an.
Ou pa bezwen ekri enfòmasyon nan chak field.
Fè rechèch la dapre :
Nimewo Pwojè
Dat - Dokiman an plibliye ant   ak   (mwa/jou/ane)
Biwo ki pibliye dokiman an
Tip dokiman
Sijè
Lang
Rechèch dapre mo ki pi enpòtan an
© 2007 The New York City Department of Education Residents | Business | Visitor  
Privacy Policy | Disclaimer | Equal Opportunity | Contact DOE | Thank You Government | Office of the Mayor